Aktualności

NABÓR NA II SEM. 2018

02.01. - 02.02.2018

DO GRUP: 

* Pływanie Niemowląt

* Nauka Pływania dzieci i dorosłych

* Aqua Fitness

Zatrudnimy instruktora / instruktorkę PŁYWANIA NIEMOWLĄT
Szybki kontakt

502 153 338

 

 


kontakt@aqua-topic.pl

 

Mapka dojazdu

Facebook

Regulamin

 • Organizatorem zajęć jest Firma Aqua-Topic.
 • Osoby uczestniczące w kursach organizowanych przez Aqua-Topic obowiązuje przestrzeganie regulaminu zajęć firmy Aqua-Topic oraz regulaminu pływalni, na której odbywa się kurs (w tym przypadku basenu USzD).
 • Wszystkich uczestników kursów i zajęć obowiązuje nakaz bezwzględnego natrysku przed wejciem do niecki basenowej oraz zachowania higieny i zasad dezynfekcji obowiązujących na terenie USzD, a w szczególności niniejszej pływali.
 • Podczas zajęć (tj. od poniedziałku do piątku) obowiązuje zakaz wchodzenia na teren pływalni osób nie będących uczestnikami kursów. Wyjątek stanowią zajęcia odbywające się w soboty i niedziele, podczas których niezbędna jest opieka obojga rodziców (dotyczy to zajęć pływania niemowląt tj. dzieci od 3 do 12 mc życia). Drugi rodzic przebywający na terenie pływalni zobowiązany jest do posiadania zmiennego obuwia tj. klapek basenowych oraz odzieży właściwej do przebywania w warunkach basenowych.
 • Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest uiszczenie opłaty w wysokości zgodnej z obowiązującym cennikiem oraz oświadczenie uczestnika zajęć, że nie posiada on przeciwskazań do ćwiczeń w wodzie.
 • Zakup karnetu lub biletu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz regulaminu pływalni DSK.
 • Opłaty pobierane są na 15 min. przed zajęciami (dotyczy to tylko zajęć aqua fitness). Wpłaty za kursy pływania należy uiścić przelewem na nasze konto firmowe: PKO Bank Polski SA 18 1020 3147 0000 8202 0092 7921. Brak wpłaty w terminie powoduje usunięcie z listy uczestników.
 • Zapisy odbywają się telefonicznie lub poprzez wysłanie smsa pod numerem 502 153 338.
 • Na zajęcia należy przyjść 10 min. wcześniej. Jest to czas na przebranie i spokojne przygotowanie się do zajęć w wodzie.
 • Uczestnicy zajęć zobowiązani są do okazania dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości na prośbę organizatora.
 • Do uczestnictwa w zajęciach wymagany jest odpowiedni strój tj. kostium kąpielowy, klapki, czepek oraz ręcznik.
 • Wchodzenie na teren pływalni, a w szczególności wchodzenie do wody podczas nieobecności ratownika wodnego oraz bez zgody prowadzącego zajęcia (tj. instruktora pływania) jest zabronione.
 • Wszystkie osoby znajdujące się na terenie pływalni zobowiązane są do wypełniania poleceń instruktora oraz ratownika.
 • Karnety należy bezwzględnie okazywać przed każdorazowym wejściem na zajęcia. W przypadku braku karnetu uczestnik nie będzie mógł uczestniczyć w zajęciach.
 • Zajęcia aqua fitness można rozpocząć w dowolnym momencie, o ile są miejsca w danej grupie. Ważność karnetu wynosi miesiąc (tj. 4 lub 8 wejść).
 • Nie ma możliwości przepisania karnetu na następny miesiąc, a także zwrotu pieniędzy za niewykorzystany karnet.
 • Dozwolona jest tylko jedna nieobecność na zajęciach, o którą jest przedłużona edycja. Za pozostałe nieobecności pieniądze nie są zwracane (ani też nie jest możliwe przedłużanie karnetu). Odrobienie zajęć jest możliwe w innej grupie, z zastrzeżeniem, że w grupie tej są wolne miejsca i w terminie wyznaczonym przez organizatora.
 • Opłata za kurs lub karnet aqua fitness  nie podlega zwrotowi chyba, że uczestnik zajęć nie uczestniczył w ani jednych zajęciach z przyczyn zdrowotnych lub losowych i zgłosi swoją rezygnację najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu. Zakup karnetu lub uczestnictwo w kursie jest równoznaczna z akceptacją niniejszych zasad.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do likwidacji grupy, jeśli liczy ona mniej niż 7 osób.
 • W przypadku likwidacji grupy na którą uczestnik jest zapisany, przysługuje mu zwrot pieniędzy wynikający z różnicy liczby zajęć.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany instruktora prowadzącego.
 • W przypadku chęci uczestniczenia w kolejnej edycji (lub miesiącu), uczestnik powinien zadeklarować oraz opłacić uczestnictwo w kolejnym kursie najpóźniej do ostatnich zajęć kursu, którego jest uczestnikiem. Po tym terminie organizatorzy zastrzegają sobie prawo zapisania nowych osób na wolne miejsca.
 • Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za użytkowany sprzęt i zobowiązani są do bezpiecznego i prawidłowego korzystania z niego oraz poszanowania bazy sportowo – rekreacyjnej na terenie basenu.
 • Organizator zajęć, nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie ewentualne kradzieże na terenie szpitala ani też na ewentualne kontrole sanitarno-epidemiologiczne na terenie basenu, które mogłyby uniemożliwić przeprowadzenie zajęć.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od niego niezależnych (np. awaria basenu itp.). Zajęcia zostaną odrobione w terminie wyznaczonym przez organizatora zajęć lub ważność karnetu będzie przedłużona o liczbę odwołanych zajęć. Organizator nie zwraca kosztów za odwołane zajęcia z przyczyn od niego niezależnych.
 • Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Firmę Aqua Topic swoich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia kursu oraz publikację treści multimedialnych na stronie www.aqua-topic.pl. a także udostępnianie ich w celach marketingowych. Brak zgody składamy na piśmie u organizatora.
 • Regulamin dotyczy zajęć organizowanych  przez Firmę Aqua-Topic.