REGULAMIN BASENU USzD

REGULAMIN

Informujemy, że zgodnie z regulaminem basenu Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego (pkt. 9) osoby nie będące uczestnikami zajęć w wodzie nie mogą przebywać na terenie niecki basenowej.

 Przepis ten dotyczy wszystkich zajęć tj. pływania niemowląt jak i pozostałych kursów pływania.

Uwaga: Podczas trwania kursu możliwe jest odrobienie jednej nieobecności.